TALENTOVÉ ZKOUŠKY

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO FOTBALISTY 21.3.2018.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO FOTBALISTY BUDOU PROBÍHAT 25.4.2018.

 

Obsah talentových zkoušek :

  • běh na 60m
  • skok daleký
  • hod kriketovým míčkem
  • šplh
  • gymnastická obratnost - přeskok, kotouly
  • herní dovednosti - driblink, přihrávka, chycení míče, střelba na koš, hod míčem
  • fotbalové dovednosti - vedení míče, přihrávání, střelba, obcházení soupeře, driblink