KRITÉRIA TŘÍDY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

 1. Kritéria pro zařazení do třídy se sportovním zaměřením
  • úspěšné složení talentových zkoušek
  • prospěch bez známek 4 a 5
  • hodnocení chování – velmi dobré
  • zapojení ve sportovním oddílu nebo kroužku
  • po úspěšném složení talentových zkoušek se hráč/hráčka stává od sezony 2018/2019 členem klubu FK Neratovice-Byškovice

 

 1. Kritéria pro setrvání ve třídě se sportovním zaměřením
  • členství ve sportovním kroužku či oddílu
  • pravidelná docházka na tréninky a na ně navazující soutěže
  • aktivní účast na výuce TV včetně plavání a bruslení
  • aktivní účast na mimo výukových aktivitách – např. lyžařský kurz v 7. ročníku, sportovní kurz v každém roce
  • hodnocení chování velmi dobré

 

 1. Reprezentace školy
  • nominaci žáků na soutěže sestavují učitelé TV na základě výsledků v TV činnosti a výsledků ve sportovních oddílech a kroužcích
  • uvolnění z vyučování – na návrh učitelů TV schvaluje vedení školy
  • pozastavení nominace  - zhoršený prospěch nebo chování, neplnění školních povinností

 

 1. Vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením
  • vlastní žádost prostřednictvím zákonných zástupců
  • opakovaný neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
  • opakované zhoršení chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
  • nedostatečný prospěch a následné opakování ročníku
  • dlouhodobé přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)
  • dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)

 

 1. Podmínečné vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením
  • neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
  • zhoršené chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
  • přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)
  • dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)